Algemene informatie over het jeugdteam

jeugdteam

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De gemeente heeft het Beemster kernteam jeugd, of wel jeugdteam, ingericht voor complexe hulpvragen, wanneer er meer nodig is dan de basisvoorzieningen (denk aan onderwijs, kinderopvang, huisartsen) kunnen bieden.

Het jeugdteam is een multi-disciplinair team dat bestaat uit deskundigen van verschillende organisaties met deskundigheid op het gebied van verstandelijke beperking, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) problemen en jeugd- en opvoedhulp. Naast de ondersteuning dat het team zelf kan bieden, kan het jeugdteam ook (tijdelijk) andere professionals betrekken om de ondersteuning vanuit het jeugdteam te versterken. Het jeugdteam vormt de toegang tot jeugdhulp en kan dit, zo nodig, inschakelen. Het loket Jeugd is ook vertegenwoordigd in het team zodat er 1 loket is wanneer er meerdere soorten hulpvragen tegelijk spelen.

Hulp nodig of vragen?