Beemster Jeugdteam

jeugdteam

Algemene informatie

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De gemeente heeft het Beemster kernteam jeugd, of wel jeugdteam, ingericht voor complexe hulpvragen, wanneer er meer nodig is dan de basisvoorzieningen (denk aan onderwijs, kinderopvang, huisartsen) kunnen bieden.

Het jeugdteam is een multi-disciplinair team dat bestaat uit deskundigen van verschillende organisaties met deskundigheid op het gebied van verstandelijke beperking, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) problemen en jeugd- en opvoedhulp. Naast de ondersteuning dat het team zelf kan bieden, kan het jeugdteam ook (tijdelijk) andere professionals betrekken om de ondersteuning vanuit het jeugdteam te versterken. Het jeugdteam vormt de toegang tot jeugdhulp en kan dit, zo nodig, inschakelen. Het WMO loket is ook vertegenwoordigd in het team zodat er 1 loket is wanneer er meerdere soorten hulpvragen tegelijk spelen.

Hoe werkt het jeugdteam?

Een medewerker van het jeugdteam gaat samen met de verwijzer en ouders in gesprek over de hulpvraag of vragen. Als er ook andere problemen spelen worden die meegenomen. De medewerker van het jeugdteam kijkt samen met de ouder(s) naar de mogelijkheden die er zijn in het eigen netwerk. Samen wordt een plan gemaakt om de problemen aan te pakken. Waar dat nodig is biedt de medewerker van het jeugdteam zelf ondersteuning, of gaat samen met de ouders kijken welke specialistische hulp nodig is.

Informatie voor verwijzers

Het jeugdteam werkt nauw samen met alle betrokkenen rondom het gezin of jongeren. Dit betekent dat de verwijzer altijd aanwezig is bij het eerste gesprek met het gezin. Voor informatie of een vraag kunt u contact opnemen met het Loket Jeugd Purmerend Tel: 0299-452550  Email: loketjeugd@purmerend.nl

Meer informatie over de toegang tot de jeugdhulp voor gemeente Beemster kunt u vinden in dit overzicht.

Voor aanmelding gebruikt u het aanmeldformulier. Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar loketjeugd@purmerend.nl

Informatie voor ouders/verzorgers

Voor eenvoudige of enkelvoudige vragen kunt u als ouders/verzorgers goed terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ontvangt u al hulp maar blijven zorgen aanhouden, bespreek dit met uw hulpverlener. De hulpverlener kan, samen met u, een aanmelding doen bij het jeugdteam. Heeft u wel zorgen maar geen hulp, neemt u dan contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Voor meer informatie over het CJG, download de folder.

Informatie voor jongeren

Maak je je zorgen en kom je er alleen niet uit, dan kan het helpen om met iemand die je vertrouwt in gesprek te gaan. Dit kan je vader of je moeder zijn, een familielid, je trainer, je docent, de schoolmaatschappelijk werker of zorgcoördinator van school, de jongerenwerker of de huisarts. Kom je er niet uit of heb je niemand waar je je verhaal kwijt kan, neem dan contact op met het Loket Jeugd Purmerend Tel: 0299-452550  Email: loketjeugd@purmerend.nl
 

Hulp nodig of vragen?