Brede School Beemster

kids

De Brede School Beemster is in 2010 opgericht als netwerkorganisatie rondom het kind en het gezin waarin basisscholen, kinderopvang en Centrum voor Jeugd en Gezin samenwerken. De samenwerkingspartners zijn basisschool de Bloeiende Perelaar, basisschool de Blauwe Morgenster en de Lourdesschool, Forte kinderopvang, Centrum voor Jeugd en Gezin en gemeente Beemster.

De Brede School Beemster biedt aan alle kinderen van 0 - 12 jaar een gevarieerd programma van onderwijs, peuteropvang, buitenschoolse opvang en naschoolse activiteiten. Door intensieve samenwerking wil de Brede School Beemster ontwikkelingskansen voor kinderen vergroten. Er is aandacht voor een doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen en een sluitend zorgnetwerk dat aansluit bij de bestaande zorgstructuur in de gemeente.

De diverse partners werken binnen de Brede School  samen op onderwijs en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, met aandacht voor preventie. Zo werkt de Brede School met een pestprotocol en heeft het in 2016 een protocol Echtscheiding geïntroduceerd.

De Brede School Beemster organiseert veel naschoolse activiteiten waarin aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden van kinderen: cognitieve, motorische, emotionele, sociale, creatieve, kunstzinnige en persoonlijke ontwikkeling (zoals zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen). Voor meer informatie over de activiteiten klik hier.

Hulp nodig of vragen?