BSB Protocol Echtscheiding

bsb logo

In 2015 is de Brede School Beemster (BSB) naar aanleiding van signalen een werkgroep gestart. In deze werkgroep hebben de intern begeleiders van de Beemster basisscholen, schoolmaatschappelijk werk, kinderopvang Forte en pedagogen van het CJG Beemster samen de signalen besproken en gezocht naar een gezamenlijke, preventieve aanpak.

De werkgroep heeft vervolgens samen het BSB Protocol Echtscheiding geschreven. In dit protocol staat beschreven hoe de verschillende partijen binnen de Brede School Beemster zullen handelen wanneer zij te maken krijgen met echtscheiding.

De insteek hiervan is om duidelijkheid en openheid te creëeren voor zowel ouders, kinderen als professionals.

In november 2016 hebben de leerkrachten van de Beemster basisscholen en de beroepskrachten van kinderopvang Forte scholing gevolgd over het werken met dit protocol. Hiermee is een goede basis gelegd voor het werken met het BSB Protocol Echtscheiding.

Download link Protocol Echtscheiding: /download/3592-protocol-2019.docx

 

 

Hulp nodig of vragen?