Folders downloaden

Verjaardag

Binnen onze gemeente kunt u al op verschillende locaties, waaronder de basisscholen en centra voor kinderopvang, onze folderlijn CJG vinden. De folders zijn bedoeld voor iedereen die vragen heeft over opvoeden en opgroeien en over bepaalde onderwerpen iets meer wil weten.

Let op!!!:
Op de achterzijde van de te downloaden folders staat nog ons "oude" adres. Ons huidige adres is: Tobias de Coenestraat 3a, 1462KR Middenbeemster. Tel: 0299-748004  cjgbeemster@ggdzw.nl
Ook staan hier de oude tijden van de spreekuren vermeld. Kijk voor de juiste tijden op onze website, onder het kopje 'spreekuren'

Kinderen 0-4 jaar

Als een kind de peuterleeftijd bereikt, krijgen veel ouders te maken met lief, maar ook dwars en ongehoorzaam gedrag. Doordat peuters steeds meer zelf kunnen, willen ze ook het liefst zelf bepalen wat er gebeurt. Een peuter moet nog leren dat niet alles wat hij wil ook kan en mag. Peuters hebben simpele regels en duidelijke grenzen nodig. Dat is niet alleen van belang voor hun eigen veiligheid maar ook voor het leren omgaan met anderen.

 

Kinderen 4-12 jaar 

Kinderen tussen 4 en 12 jaar maken een grote ontwikkeling door. Daardoor kunnen er in deze levensfase vragen zijn over bijvoorbeeld zindelijkheid, kinderziektes en bedplassen maar ook over pesten, hoogbegaafdheid en psychische problemen zoals een negatief zelfbeeld. Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft op vragen over al deze onderwerpen (en meer) een antwoord of kent de weg.

Tijdens de schoolperiode heeft uw kind een aantal keer contact met één van de medewerkers van het CJG. Dit gebeurt in groep 2 en groep 7 van het basisonderwijs. In de 2e klas van het voortgezet onderwijs vindt een onderzoek op school plaats. Een jeugdarts of jeugdverpleegkundige kijkt naar de groei, ontwikkeling en gezondheid.

Kinderen 12-19 jaar

De puberteit is een fase waarin kinderen zich ontwikkelen tot volwassenen. Het is een periode met veel veranderingen, zowel op psychisch als op lichamelijk gebied. Veel ouders vinden het opvoeden van een kind in de puberteit vaak anders en lastiger dan in voorgaande fasen. Ze merken bijvoorbeeld dat hun vaste opvoedingsgewoonten niet meer werken, maar hoe het dan wel moet weten ze (nog) niet.

In deze periode krijgen pubers vragen over seksualiteit en moeten ze leren omgaan met lichamelijke veranderingen zoals menstruatie en jeugdpuistjes. Ook kunnen pubers een echte groeispurt doormaken. Door hierover met hun pubers te praten, kunnen ouders een positieve rol spelen in het omgaan met deze vragen en veranderingen.

_______________________________

Kijk ook eens op http://www.positiefopvoeden.nl/. Naast deze eerste folders volgen binnenkort nog meer folders over verschillende onderwerpen die voor u interessant kunnen zijn.

Verder kunt u via www.rijksoverheid.nl/ postbus51 meer documenten en publicaties vinden.

Als u naar aanleiding van deze folders vragen heeft en/of uw zorgen wilt bespreken met een deskundige, kunt u contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin.

  • U kunt telefonisch contact opnemen 0299-748004
  • U kunt langs komen bij het inloopspreekuur elke maandag middag van 13.30 – 14.30 uur
  • U kunt uw vraag mailen: info@cjgbeemster.nl

Als u een persoonlijk gesprek wilt over de opvoeding van uw kind, kunt u een afspraak maken met de pedagogisch adviseur op het opvoedspreekuur. U kunt zelf een afspraak maken op www.opvoedspreekuur.nl of bel met 0299-748004.

Hulp nodig of vragen?