Protocol Echtscheiding bij Beemster scholen en kinderopvang

foto

BSB en CJG slaan handen ineen

REGIO - Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en De Brede School Beemster (BSB), een samenwerkingsnetwerk van de basisscholen en kinderopvang, hebben de handen ineen geslagen om scheidende of gescheiden ouders en hun kinderen vroegtijdig te ondersteunen en te verwijzen naar hulp.
De Brede School Beemster en het Centrum Jeugd en Gezin hebben samen een Protocol Echtscheiding ontwikkeld.

Leerkrachten van de Beemster basisscholen De Blauwe Morgenster, De Bloeiende Perelaar, De Lourdesschool en de beroepskrachten van kinderopvang Forte werken vanaf nu met dit protocol.

In het protocol staat beschreven hoe de verschillende partijen binnen de Brede School Beemster handelen wanneer zij te maken krijgen met echtscheiding. Het heeft als doel om scheidende ouders eerder en beter te ondersteunen en te leiden naar passende hulp voor ouders en kinderen.
Ouders kunnen gratis gebruik maken van het spreekuur van de schoolmaatschappelijk werker of de pedagogisch adviseur van het CJG voor informatie, ondersteuning en toeleiding naar passende hulpverlening.
Ook is er een scheidingspreekuur voor ouders die vastlopen bij het maken van afspraken over kinderen.

Beemster protocol

Het onderwerp heeft landelijk veel aandacht gehad en is ook actueel binnen de gemeente Beemster. Signalen vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin, de scholen en huisartsen zorgden er in 2015 voor dat de BSB 'meer aandacht voor kinderen en echtscheiding' als speerpunt ging opnemen. In 2016 is onder aanvoering van GGD Zaanstreek-Waterland namens het CJG een integraal plan gemaakt waarin het gezamenlijk scheidingsprotocol centraal staat. De insteek is om duidelijkheid en openheid te creëren voor zowel ouders, kinderen als professionals.
Het protocol Echtscheiding is op de websites van de scholen en kinderopvang te vinden.
Op de CJG-website www.cjgbeemster.nl is meer informatie te vinden voor ouders, professionals en kinderen zelf, met links naar het protocol en andere relevante websites en boeken om (voor) te lezen.

Eén op de drie

In Nederland krijgt één op de drie kinderen te maken met ouders die gaan scheiden of hun relatie verbreken. Jaarlijks krijgen 35.000 kinderen op basisscholen te maken met de gevolgen van echtscheiding. In één week krijgen ongeveer 650 kinderen te horen dat hun ouders gaan scheiden. Een echtscheiding heeft effect op de kinderen. Ongeveer twintig procent van de echtscheidingen verloopt problematisch.
Bron: Rodi.nl